PARLAMENTUL ROMANIEI
SENAT/CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

Privind instituirea zilei de 14 septembrie – Ziua Nationala a Constructorului

 Senatul/Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege:

 

Art.1 Se declara ziua de 14 septembrie – Ziua Nationala a Constructorului.

Art.2 Autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si organizatiile neguvernamentale vor organiza manifestari si actiuni publice dedicate sarbatoririi zilei.

 

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat/Camera Deputatilor in sedinta din....................cu respectarea Constitutiei Romaniei.

 

Presedinte Senat/Camera Deputatilor,

EXPUNERE DE MOTIVE

Construcţiile reprezintă o pondere foarte importantă în PIB-ul României, reunind peste 10% din forţa de muncă ocupată a ţării.

Activitatea din construcţii este una specială care cuprinde peste SO de meserii cu nivele de pregătire diferite, de la muncitorul necalificat până la muncitori de înaltă calificare, maiştri, tehnicieni, ingineri, nivel de învăţământ mediu şi universitar.

Rezultatul muncii Constructorilor este într-o continuă interacţiune cu fiecare cetăţean, fie că este vorba despre domeniul public, fie despre cel privat. Breasla Constructorilor a reuşit să se impună în economia românească reprezentând deseori "motorul economiei", chiar dacă în această perioadă acest sector nu este reprezentat la adevărata sa valoare în PIB-ul românesc.

Pentru aceste motive, dar şi pentru a marca importanţa meseriilor de Constructor, aflate astăzi între ultimile preferinţe ale tinerilor care se angajează în ţară, propun instituirea zilei de 14 septembrie ca "ZIUA NAŢIONALĂ A CONSTRUCTORULUI".

Această zi reprezintă data la care a fost inaugurat cel mai mare pod din Europa continentală a anilor 1895 şi al treilea ca lungime din lume (4087,95 m), podul Feteşti - Cernavodă cunoscut sub numele de "Podul Anghel Saligny" sau "Podul Carol I".

Aproape 400.000 de lucratori din domeniul construcţiilor merita o astfel de atenţie. În România este esenţială nu doar o politică de susţinere a investiţiilor dar şi un răspuns la faptul că forţa de muncă este deficitară iar tinerii nu mai sunt atraşi de meseriile din construcţii care sunt, de regulă, meserii gresie. Este, deci, foarte important să onorăm munca depusă de adevăraţii constructori şi celebrarea constructorului este o manieră de a face acest lucru.

Adoptarea prezentei legi, precum şi acţiunile organizate cu această ocazie, ar aduce o mai bună conştientizare atât în rândul Constructorilor dar şi al tinerilor aflaţi în situaţia de a opta pentru o meserie, cum ar fi cea de constructor.

propunere FPSC