PREZENTARE

FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII (FPSC) este o organizație patronală fără scop lucrativ, neguvernamentală și apolitică, înființată conform Legii patronatelor nr 356/ 2001.
FPSC are ca scop asigurarea reprezentării unitare a societăților din construcții, susținerea și apărarea intereselor economice, juridice si sociale ale membrilor săi în relație cu terți, îmbunătățirea cadrului legislativ aplicabil, realizarea de schimburi de informații și experiență, întărirea relațiilor cu organizații profesionale naționale și internaționale, promovarea concurenței loiale, a imaginii constructorilor și rolului lor în societate.
FPSC este constituită din 5 patronate din domeniul construcțiilor:
 • Patronatul Societatilor din Constructii - PSC
 • Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta - PPTT
 • Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice - UNRMI
 • Asociația Română a Distribuitorilor de Metale – ARDIMET
 • Patronatul Drumarilor din România
FPSC este singura organizaţie reprezentativă din România la nivel de sector de activitate ”Construcții Civile și Industriale” şi la nivel de sector de activitate ”Industria sticlei și a ceramicii fine. Industria materialelor de construcții – fabricarea altor produse din minerale nemetalice”, îndeplinind condiţiile impuse de prevederile Legii 62/2011 – Legea dialogului social. Condiţiile de reprezentativitate au fost recunoscute de Tribunalul Bucureşti.
Image
Image

ISTORIC

 • 12 aprilie 2006 – se semnează Protocolul de înființare a „Federației Patronatelor Societăților din Construcții”, ca expresie a voinței comune a patronatelor fondatoare, Patronatul Societăților din Construcții – PSC și Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă – PPTT
 • 15 iunie 2007 – se înființează FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII (FPSC) prin Sentința Tribunalului București nr 15298/2007
 • 2015 - Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice – UNRMI aderă la FPSC
 • 2017 - Asociația Română a Distribuitorilor de Metale din România – ARDIMET se alătură patronatelor membre
 • 06 octombrie 2015 – FPSC este declarată organizație reprezentativă la nivel de sector Construcții civile și industriale, prin Sentința nr.1145/ 06.10.2015 a Tribunalului București.
 • In anul 2019 Patronatul Drumarilor din Romania a aderat la FPSC
 • 20 august 2019 - FPSC este declarată organizație reprezentativă la nivel de sector de activitate ”Industria sticlei și a ceramicii fine. Industria materialelor de construcții – fabricarea altor produse din minerale nemetalice”

SCOP ȘI OBIECTIVE

-reprezentarea, promovarea, susținerea și apărarea intereselor economice, tehnice, juridice, sociale și de altă natură, permise de lege, ale membrilor săi;
-promovarea concurenței loiale în condițiile legii, în scopul asigurării de șanse egale fiecăruia dintre membrii săi;
-promovarea principiilor responsabilității sociale;
-asigurarea pentru membrii săi de informații, facilitarea de relații între aceștia, precum și cu alte organizații patronale sau profesionale;
-desemnarea de reprezentanți la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice și cu sindicatele, precum și în structurile tripartite de conducere și de dialog social;
-elaborarea și implementarea de politici de ocupare și plasare a forței de muncă, promovarea progresului managerial, serviciilor de consultanță și asistență de specialitate, standardelor de calitate, inclusiv în domeniul formării forței de muncă;
-realizarea de schimburi de experiență și informații între membrii săi și cu organisme de profil din țară și străinătate;
-organizarea de reuniuni și simpozioane pe teme de interes pentru domeniul construcțiilor -elaborarea și promovarea codurilor de conduită în afaceri;
-participarea la acţiuni internaţionale (seminarii, întâlniri de lucru, congrese, activităţi de cercetare ştiinţifică, publicaţii periodice şi ştiinţifice de specialitate) în domeniul
construcţiilor;
-popularizarea inițiativelor și rezultatelor acțiunilor F.P.S.C. prin mass-media, difuzarea de cărţi, reviste, rapoarte, monografii, recomandări, studii şi alte tipuri de publicaţii şi lucrări de specialitate;
Image
FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII (FPSC)
Sediul social: str Alexandrina 20-22, etaj II, sector 1, București
CIF: 22613650, IBAN: RO93BRDE445SV01177814450