Cristian Erbasu
Cristian Erbașu, Președinte FPSC
Nu poate exista o politică publică fară implicarea autorităților competente: este foarte bine că partenerii sociali colaborează, că există cooperare între sindicate și patronate, însă în final autoritățile sunt cele de care depinde promovarea și ulterior implementarea oricărei politici publice”
Adriana Iftime
Adriana Iftime, director general FPSC
”O politica publica bine fundamentata de experti, cu participarea  tuturor factorilor implicati: patronate, sindicate, autorități publice, asigura reglementarea pieței muncii în condiții de transparenta, corectitudine, responsabilitate în pas cu cerințele secolului pe care îl parcurgem.”
Irina Forgo
Irina Forgo – Director FPSC, coordonator proiect FPSC
”Este nevoie de un instrument care să reducă munca nedeclarată, având în vedere că angajatorii care utilizează lucrători fără forme legale nu numai că nu contribuie la bugetul de stat, nu numai că afectează drepturile angajaților, dar influențează în mod negativ piața concurențială din sector.”

După 15 luni de implementare proiectul ID CARDS for Decent Work in the Construction Industry (ID 510946) cofinanțat prin programul Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 Social Dialogue – Decent Work, derulat de asocierea Federația Generală a Sindicatelor ”Familia” (FGS Familia) - Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) și Fellesforbundet a ajuns la final.

Proiectul, care viza elaborarea unei politici publice pentru crearea unui sistem nediscriminatoriu de combatere a muncii nedeclarate în sectorul de construcții din România printr-un card social pentru lucrătorii angajați, a fost închis printr-un eveniment festiv, care a avut la Grand Hotel Bucharest în data de 29 aprilie 2022. La eveniment au partipat cca 60 invitați.

Principalele rezultate ale proiectului au inclus:

  • elaborarea unui Studiu comparativ privind utilizarea cardurilor sociale în diferite țări europene
  • realizarea unei Cercetări cantitative și calitative cu privire la piața muncii din sectorul de construcții din România
  • schimb de bune practici în Oslo, Norvegia
  • instruire cu privire la munca decentă și dialogul social - 6 sesiuni de formare (3 în format fizic, 3 online) pentru 8 regiuni de dezvoltare ale României, cu 275 participanți
  • 4 sesiuni de consultări publice desfășurate (3 în format fizic, 1 online) cu 68 participanți unici
  • elaborarea unei Propuneri de Politică Publică privind introducerea cardurilor de identitate destinate tuturor angajaților din sectorul de construcții și utilizarea acestora ca mijloc de combatere a muncii nedeclarate

Bugetul proiectului: 208.730 euro, din care 187.000 euro reprezintă grantul nerambursabil primit prin intermediul Norway Grants.

Mulțumim organizațiilor, reprezentanților autorităților publice, tuturor celor care au fost interesați de proiectul nostru, ne-au urmărit activitatea, ne-au solicitat detalii și au formulat propuneri și observații, contribuind la forma finală a propunerii de politică publică!