Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piaţa construcţiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor şi producător de oţel şi materie primă pentru  piaţa europeană a construcţiilor. Consecinţa imediată a fost o creştere semnificativă a preţurilor la materiale, determinând creşteri şi de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt:  mixturile asfaltice, bitumul, oţelul sau fierul-beton, care urmează a fi reflectate în indicele de cost total în construcţii, un indice compozit care cumulează impactul creşterii cheltuielilor materiale, manoperă, utilaje şi transport  asupra preţului contractelor de achiziţie legal încheiate pentru care finanţarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile. Indicele de cost total în construcţii este comunicat de Institutul Naţional de Statistică. De  asemenea conflictul militar din regiune a determinat o creştere semnificativă a preţului la echipamentele, utilajele şi dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, mai ales  al proiectelor care au la bază contracte de furnizare echipamente, utilaje sau altele asemenea.

Descarca Ordonanță de urgență 64/2022